Запитване >>
Изпрати >>

Печати ULTIMARK 

Ultimark са микропорестите печати на Trodat. Качеството на отпечатъка позволява дори отпечатването на снимки и растери с над 100 dpi, както и текст под 4 пункта, линии с дебелина под 0.1мм и 100% плътни запълнени обекти.

Освен качеството на отпечатъка, друго предимство на печатите е и свръхбързата им изработка, в сравнение с фотополимерните печати, както и ергономичния дизайн и издържливост на ежедневна натоварена употреба.

Ultimark UM 2

Правоъгълен печат 

Размер: 10 x 35 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 4

Правоъгълен печат 

Размер: 11 x 37 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 5

Правъгълен печат

Размер:15 x 46 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 6

Правоъгълен печат

Размер: 15 x 59 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 8

Правоъгълен печат

Размер: 15 x 71 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 10

Правоъгълен печат 

Размер: 21 x 59 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 12

Правоъгълен печат 

Размер: 21 x 72 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 14

Правоъгълен печат 

Размер: 21 x 97 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 16

Правоъгълен печат 

Размер: 27 x 46 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 23

Правоъгълен печат 

Размер: 34 x 59 mm 
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 24

Правоъгълен печат 

Размер: 34 x 72 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 26

Правоъгълен печат 

Размер: 34 x 97 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 28

Правоъгълен печат 

Размер: 46 x 46 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 30

Правоъгълен печат 

Размер: 46 x 97 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 32

Правоъгълен печат 

Размер: 59 x 71 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 34

Правоъгълен печат 

Размер: 72 x 97 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 17 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 17 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 35 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 35 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 45 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 45 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 20SQ

Квадратен печат 

Размер: 20 x 20 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours


Ultimark UM 25SQ

Квадратен печат 

Размер: 25 x 25 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours