Запитване >>
Изпрати >>

Датници и номератори

Датник Trodat 4729

Правоъгълен печат с дата 

Размер: 50 x 30 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/4929
colours


Датник Trodat 46140/U24

Кръгъл печат с дата 24h

Диаметър: 40 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/46040
colours


Датник Trodat 4726

Правоъгълен печат с дата
 
Размер: 75 x 38 mm,тампон 6/4926
Височина на шрифта 4 mm
colours


Датник Trodat 46140

Кръгъл печат с дата

Диаметър: 40 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/46040
colours


Датник  Trodat 4800

Правоъгълен печат с дата

Датник без клише
Височина на шрифта 3 mm,6/4911
colours


Датник Trodat 46125

Правоъгълен печат с дата 

Диаметър: 25 mm, тампон 6/46025
Височина на шрифта 2,8 mm
colours


Датник Trodat 46145

Кръгъл печат с дата

Диаметър: 45 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/46045
colours


Датник Trodat 4727

Правоъгълен печат с дата 

Размер: 60 x 40 mm
Височина на шрифта 4 mm, 6/4927
colours


Датник Trodat 43132

Правоъгълен печат с дата 

Размер: 32 x 32 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/43032
colours


Датник Trodat 46130

Кръгъл печат с дата

Диаметър: 30 mm
Височина на шрифта 3 mm
ink


Датник Trodat 46119

Кръгъл печат с дата

Диаметър: 19 mm
Височина на шрифта 2,8 mm
ink


Датник Trodat 4724

Квадратен печат с дата 

Размер:40 x 40 mm
Височина на шрифта 3 mm, 6/4924
colours


Номератор Trodat 5546

Номератор Trodat 5546

Размер: 6 цифри, тампон 6/50
Височина на шрифта mm
colours


Номератор PR 5558

Номератор Trodat PR 5558 

Размер: 8 цифри, тампон 6/56
Височина на шрифта 5 mm
colours


Номератор Trodat 55510

Номератор Trodat PR 55510 

номератор 10 цифри, тампон 6/56
Височина на шрифта mm
colours


Датник Trodat 4750

Правоъгълен печат с дата 

Размер:41 x 24 mm
Височина на шрифта 4 mm
colours


Номератор Trodat 55510/PL  с клише

Номератор с клише

номератор 10 цифри
Размер: 56x33 mm, тампон 6/56
Височина на шрифта 5 mm
colours


Датник Trodat 4850

Правоъгълен печат с дата 

Размер: 25 x 5 mm
Височина на шрифта 3 mm
ink


Датник Trodat 4810

Mини датник

Размер: без клише
Височина на шрифта 3,8 mm, тампон 6/4910
colours


Датник Trodat 4813

Правоъгълен печат с дата за клише отляво 

Размер: 26 x 9 mm
Височина на шрифта 3,8 mm
ink


Датник Trodat 4820

Датник Trodat 4820

Размер: без клише
Височина на шрифта 4 mm, тампон 6/4911
colours


Номератор Trodat 4836

Номератор Trodat 4836 

номератор 6 цифри
Височина на шрифта 3, 8mm, 6/4910
colours


Номератор Trodat 4846

Номератор Trodat 4846 

6 цифри, тампон 6/4911
Височина на шрифта 4 mm
colours


Номератор Trodat 48313

Номератор Trodat 48313

Номератор 13 цифри, тампон 6/4817
Височина на шрифта 3,8 mm
colours


Номератор Trodat 5756

Номератор автоматично превъртане

Метален номератор 6 цифри
Височина на шрифта 5,5 mm


Trodat Classic 2910/U1-24

Часови датник ръчен 24 часа 

Диаметър: 50 mm
Височина на шрифта 4 mm
colours