Запитване >>
Изпрати >>

Cielle

Иновационните технологии, които Cielle предлага са разработени в тясно сътрудничество с клиента.
Затова техните машини предлагат решение на специфични задачи, които нямаха отговор до скоро. Лазерният лъч достига на места, недостъпни за ножа на механично-гравиращите машини.


Cielle
Релефното гравиране на букви с размер 3/4 десети от милиметъра, или дълбокото гравиране стават с голяма лекота, на висока скорост и с отлично качество, без притеснение от прегряване, влошаване на качеството или повреждане на инструмента. Всичко това е предимство на лазерната технология и изпълнено с вещината и ресурса на Cielle.