Запитване >>
Изпрати >>

Технология

laser_8

Fiber са вид твърдотелни лазери, при които, активната среда, в която се формира лазерния лъч, е съставена от фибро влакно.Точката на лазера е с размер 0.07 mm, а мощността 1.5 kW, което позволява прецизното рязане на всички метали до 3 mm.

Рязането на метал се извършва с обдухване с газ, за да може излишният втечнен метал да бъде издухан от сряза, за да не залепне отново, проваляйки по този начин рязането.
Основните газове за рязане са: въздух, азот, кислород

Въздух
Това е най-използваният газ при рязане с нашия лазер, тъй като себестойността на линеен метър е най-ниска. При рязането на въздух, ръбовете на метала са леко обгорели, с шлака. В зависимост от приложението на детайлите изрязани на въздух, може да се наложи те да бъдат допълнително обработени, за да се изчистят ръбовете им.
Предимства:рязането с въздух е по-евтино.
Недостатъци: ръбовете на метала са леко обгорени, с шлака.

Азот
Рязането с азот минимизира горенето. Ето защо ръбът, получен след рязане с азот, е светъл, чист и гладък. От трите вида газ, това е най-скъпия способ за рязане, но за сметка на това най-качествения.
Предимства: по-светъл и чист сряз.
Недостатъци: по-ниска скорост на рязане, съответно по-висока цена на сряза.

Кислород
Рязането с кислород увеличава горенето. Това води до получаване на тъмен, но гладък ръб, както и до възможност за рязане на по-дебели метали.
Предимства: рязане на по-дебели метали; по-високи скорости; гладък ръб.
Недостатъци: по-скъп от рязането с въздух; по-тъмен ръб в сравнение с рязането с азот.

Забележка: Някои метали не е желателно да се режат с кислород, поради опасност от запалване.Това са: алуминий, магнезий, цинк.