Запитване >>
Изпрати >>

Финансиране по проект BG16RFOP002-2.089-5895-C01

Неона подписа договор с Министерство на икономиката за финансиране по проект BG16RFOP002-2.089-5895-C01

Проект и главна цел: АДБФП №BG16RFOP002-2.089-5895-C01 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „НЕОНА“ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране.

Начало: 12.08.2021г.
Край: 12.11.2021г.