IDEAL 310 R
IDEAL 310 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 30 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours