IDEAL 400 R
IDEAL 400 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 40 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours