IDEAL 500 R
IDEAL 500 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 50 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours