Enquiry >>
Send >>
                                   This website is under construction. Coming soon!                                                  
teka-logo
Качествената аспирация е абсолютно задължителна за безопасната и правилна работа на лазерната машина.
Прахът и саждите, които се отделят при гравиране и рязане трябва да бъдат изведени от работното поле на машината.Добрата аспирация предпазва работещите в помещението и филтрира въздуха преди да се върне обратно в околната среда.
teka-building

TEKA е основана през 1995 г. и първите и продукти са били аспирации за заваръчни машини.Днес Teka предлага обширен набор от мобилни и стационарни филтриращи системи и аксесоари, обезмасляващи въздушни филтри, високо вакуумни системи, маси за рязане, заваряване, оксиацителенови маси за рязане, както и централизирани аспирационни системи.

TEKA е производител на аспирации за лазерни машини.Изключително подходящи за помещения, където няма възможност за извеждане на въздуха.Аспирациите са с вградена система от филтри и са с отлични технически характеристики за пречистване на въздуха.Ниска цена на консумативите.