Enquiry >>
Send >>
                                   This website is under construction. Coming soon!                                                  
BROTHER

BROTHER е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. със седалище в Нагоя, Япония. Компанията е с над 18 000 служители в цял свят и годишни продажби около 617.14 млрд йени ($5.2 млрд). Сред продуктите са компютърна периферия, принтери, факсове, копирни машини, пишещи машини, шевни машини и др.

Принтерът за печати е нов продукт от последните няколко години. Изключително авангардната технология, бързината и качеството го превърнаха в хит на световния пазар за кратко време.

Brother PR1212

Rectangular stamp 

Dimensions: 12 x 12 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 2020

Rectangular stamp 

Dimensions: 20 x 20 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 3030

Rectangular stamp 

Dimensions: 30 x 30 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 4040

Rectangular stamp 

Dimensions: 40 x 40 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 1060

Rectangular stamp 

Dimensions:10 x 60 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 1438

Rectangular stamp 

Dimensions: 14 x 38 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 1850

Rectangular stamp 

Dimensions:18 x 50 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 2260

Rectangular stamp 

Dimensions: 22 x 60 mm
Maximum: 2 lines of text
Pad color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 2770

Rectangular stamp 

Dimensions: 27 x 70 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red, green
ink-3


Brother PR 3458

Rectangular stamp 

Dimensions: 34 x 58 mm
Maximum: 2 lines of text
Ink color: black, blue, red,green
ink-3